Týmový informační systém pro malé firmy


Ukázky dalších obrazovek

Pro zadávání informací do systému TeamIn slouží dialogová okna. Pro uživatele je tento systém výrazně srozumitelnější než práce v jediném okně. Často je využito skriptování na straně klienta k rychlému zobrazení souvisejících informací, které jsou v základním pohledu z důvodu přehlednosti skryty.

Jednotlivé náhledy otevřete kliknutím na zmenšenou podobu obrazovky.

Zadávání úkolu

Spolupráce více pracovníků

Zadávání úkolu

Úkol lze zadat v systému TeamIn jednomu nebo i více pracovníkům najednou. Činnosti jednotlivých pracovníků na úkolu jsou ale evidovány odděleně, což umožňuje lépe hodnotit jejich přínos k dokončení úkolu.

Při zadávání úkolu má vedoucí možnost zvolit, zda bude úkol od pracovníka přebírat. V takovém případě je pak vedoucí systémem informován o dokončení úkolu. Vedoucí může úkol převzít a potvrdit tak jeho provedení, nebo jej pracovníkovi vrátit s pokyny pro dopracování.

Editace nákladu

Spolupráce s dodavateli

Editace nákladu

Činnosti, které jsou při zpracování zakázky realizovány externími dodavateli, jsou do systému TeamIn zadávány jako náklady. Kromě vlastní specifikace nákladu lze evidovat a hodnotit nabídky konkurenčních dodavatelů, připojovat informace o skutečném průběhu nákladu a konečně evidovat přijatou fakturu od dodavatele.

TeamIn umožňuje připojit k některým záznamům i další související informace. K nákladu lze tak například připojit údaje o schválení nákladu odpovědným pracovníkem nebo přiložit dokument se závaznou objednávkou.

Plán zakázky

Podpora plánování

Plán zakázky

Při plánování zakázky můžete přirozeným způsobem přemýšlet o jejím průběhu, jednotlivých etapách a jejich rozdělování na menší části. TeamIn vám poskytne promítnutí vašich úvah do nákladového a časového hlediska.

Ve vlastním průběhu zakázky jsou tato hlediska stále porovnávána se skutečností. Hrozící problémy jsou tak včas odhaleny a lze jim efektivně předejít.

Ukázky souhrnných přehledů

Pomocí souhrnných přehledů lze prohlížet pořízená data z různých pohledů. Práva pro zobrazení jednotlivých přehledů lze nastavit individuálně podle pozicec pracovníka ve firmě. Jednotlivé přehledy lze exportovat do programu MS Excel.

Přehled provedené práce

Měření efektivity pracovníků

Přehled provedené práce

Přehled provedené práce obsahuje souhrnná data o činnostech, které pracovníci do systému za určené období zaznamenali. Z této statistiky lze např. určit výkonnost jednotlivých pracovníků.

Opět platí pravidlo, že detailní informace k jednotlivým řádkům jsou k dispozici na kliknutí. Statistiku máte opět možnost přizpůsobit, např. skrýt pracovníky, kteří vás právě nezajímají.

Přehled očekávané práce

Pohledy do budoucna

Přehled očekávané práce

Z dat do systému vložených lze sestavit i přehledy očekávaných skutečností. Pohled na plánovanou práci jednotlivých pracovníků například významně usnadňuje reálné posouzení termínů nové zakázky nebo zjištění, zda jsou vaši pracovníci odpovídajícím způsobem vytíženi.

Přehled ekonomiky zakázek

Analytické pohledy na data

Přehled ekonomiky zakázek

TeamIn může také poskytuje souhrnné údaje, které umožňují sledovat ziskovost jednotlivých zakázek. Od těchto přehledů se pak může odvíjet např. odměňování zaměstanců podle skutečných přínosů na jednotlivých zakázkách či formulování a ověřování strategie firmy do budoucna.

Vyhledávání zakázek

Přehledný archiv

Vyhledávání zakázek

TeamIn umožňuje přístup ke všem uloženým informacím aktuálních i ukončených a archivovaných zakázek.

V archivu je možné podle různých kritérií vyhledat požadovanou zakázku a během okamžiku získat informace o jejím průběhu, pracnosti, nákladech, výnosnosti, podílu jednotlivých pracovníků, dodavatelích atd. A tyto informace pak použít jako podklad pro plánování, posouzení či rozhodování o zakázkách nových.

Správa kontaktů

Součástí systému TeamIn je prostředí pro evidenci kontaktů na jednolivé firmy a osoby. Adresář nebo jeho části lze exportovat do MS Excel.

Adresy

Vyhledávání kontaktu

Adresy

TeamIn také umožňuje sdílet mezi jednotlivými pracovníky kontaktní informace na firmy a osoby. Samozřejmostí je vyhledávání záznamů podle různých kritérií. Záznamy lze navíc třídit do uživatelsky definovaných kategorií a připojovat k nim dokumenty či zprávy.

(c) 2005-2013 - TeamIn, info@teamin.cz, podrobnější kontakty ..:: design: [AnFas]