Týmový informační systém pro malé firmy


Další vlastnosti

1. systém pro malou firmu

TeamIn byl navržen a vyvinut pro potřeby malé firmy s důrazem na jednoduché a přehledné používáni a na snadnou implementaci a správu. Jde o ucelené řešení, které usnadňuje řízení firmy.

2. podpora plánování a kontroly

Při plánování zakázky můžete přirozeným způsobem přemýšlet o jejím průběhu, jednotlivých krocích a jejich rozdělování na menší části. TeamIn vám poskytne promítnutí vašich úvah do nákladového a časového hlediska.

Ve vlastním průběhu zakázky jsou tato hlediska stále porovnávána se skutečností. Hrozící problémy jsou tak včas odhaleny a lze jim efektivně předejít.

Soustředění všech informací o průběhu zakázky na jedno místo poskytuje ideální podklady pro její vyhodnocení a vyúčtování.

3. podpora projektového řízení

TeamIn podporuje přenos zodpovědností za jednotlivé zakázky nebo jejich části na kteréhokoliv pracovníka firmy. Výsledky těchto dílčích úkolů mohou být shrnuty do přehledných souhrnných dat, ze kterých se v případě potřeby dají zjistit podrobnosti.

Řídící pracovníci tedy mohou delegovat ty postupy, které má firma dobře zvládnuté. A soustředit se na souhrnný pohled či řízení obtížnějších projektů.

4. usnadnění komunikace, centrální sklad informací

TeamIn sdružuje všechny podstatné informace o zakázkách. Pracovníci jej neustále doplňují aktuálními informacemi, které systém v případě potřeby poskytuje setříděné a v souvislostech.

Protože lze do systému zapsat informace nejrůznějšího druhu, je vnitrofiremní komunikace jeho prostřednictvím efektivnější než e-mail, telefon či psané vzkazy. Odpadá nutnost třídění a archivace. Snazší je nalezení souvislostí a jednoduše lze vyhledat i starší informace.

5. rychlý přehled aktuálních úkolů

Pracovníci naleznou v systému přehledný a srozumitelný přehled úkolů, které mají vykonat. Ten je doplněn upozorněními na změny či hrozící zpoždění a dalšími potřebnými informacemi.

Na základě tohoto přehledu si mohou sami sestavit plán práce na nejbližší dny. Přehled zároveň umožňuje evidenci nebo měření času, který pracovníci jednotlivým úkolům věnovali. Způsob evidence je navržen tak, aby neobtěžoval ani v případě častého střídání činností.

6. podpora finančních dat

Kromě evidence času a termínů umožňuje TeamIn také pohled na finanční data (přepočet času pracovníků na peníze, evidence nákladů a příjmů).

Evidence finančních dat, která je součástí systému umožňuje vyhodnocení hospodářského výsledku každé zakázky a zajišťuje úplnost podkladů pro fakturaci. TeamIn nenahrazuje účetní systémy, ale díky moderní architektuře je propojení s těmito systémy možné.

TeamIn také může sloužit jako pomocný zdroj dat pro sledování cash-flow (očekávané náklady a příjmy v nejbližším období).

7. analytické pohledy na data - strategické plánování

TeamIn poskytuje celou řadu souhrnných přehledů na shromážděná data. Tyto přehledy umožňují zpětné hodnocení podle různých kritérií (vytíženost pracovníků, efektivita podle typu zakázky, podle zákazníka atp.), které mohou být velmi dobře použity pro plánování a ověřování celkové strategie firmy.

Umožňuje také pohled do budoucnosti. Například přehled očekávané práce může významně usnadnit reálné posouzení termínů nové zakázky.

8. progresivní technické řešení

TeamIn je postaven na webových technologiích. Pro jeho ovládání tedy stačí libovolný internetový prohlížeč, což přináší nezávislost na operačním systému (Windows, MacOS, Linux, Unix) a také nezávislost na místě používání.

Díky přístupu přes internetový prohlížeč odpadá nutnost instalace na pracovních stanicích (TeamIn se instaluje pouze na serveru), což významně usnadňuje jeho nasazení a správu.

9. efektivní uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo navrhováno s ohledem na maximální efektivitu práce. Obsluha systému TeamIn je tedy jednoduchá a hlavně rychlá - jeho používání nezdržuje od vlastní práce.

Použitím rozsáhlého scriptování na straně klienta jsou eliminovány nepříjemnosti, které mohou ve webových aplikacích vznikat při zadávání dat. A naopak, je využito všech výhod, které webové rozhraní přináší při prezentaci (zobrazování) dat.

10. rozšiřitelnost

Součástí implementace systému TeamIn mohou být i jeho úpravy podle specifických potřeb zákazníka.

Použité technologie (.NET) umožňují také vývoj vlastních nadstaveb systému. Systém lze integrovat například s MS Office, MS Exchange či jinými systémy.

(c) 2005-2013 - TeamIn, info@teamin.cz, podrobnější kontakty ..:: design: [AnFas]