Týmový informační systém pro malé firmy


FAQ

Jakými problémy se produkt zabývá?

TeamIn je informační systém pro wokflow a projektové řízení (project management). Řeší tedy otázky organizace práce, přidělování úkolů jednotlivým pracovníkům a sledování plnění časových a nákladových ukazatelů projektů. Primárně je určen pro firmy, které musí řešit souběh velkého počtu relativně malých projektů.

Je to nejlepší a nákladově nejefektivnější řešení?

Domníváme se, že ano. Oproti řešením postaveným např. nad MS Exchange + MS Outlook + případně MS Project vyniká jednoduchostí implementace i používání. Výhodou oproti systémům psaným na míru je zase rychlost nasazení a jeho cena. Podstatné je také to, že je již otestován a odzkoušen.

Jak dlouho potrvá implementace celého systému?

Vlastní instalace včetně počátečního nastavení je otázkou několika desítek minut či pár hodin. Doba, kdy se uživatelé naučí se systémem dobře pracovat a začne poskytovat výsledky je ale spíše několik týdnů.

Kolik to bude stát?

Cena systému je závislá především na požadované konfiguraci a rozsahu dalších služeb. Lze ale říci, že začíná v řádu několika desítek tisíc korun. Pro upřesnění nás prosím kontaktujte.

Jak a kde si systém můžeme vyzkoušet?

TeamIn vám na požádání přijedeme předvést a vysvětlit.

Licence na testovací provoz plné verze na omezené časové období (3 měsíce) lze poskytnou za úplatu 15% z celkové očekávané ceny systému. Tato částka představuje náklady na instalaci, základní nastavení systému a zcela základní zaškolení několika málo uživatelů. V případě nákupu systému je tato částka odečtena z celkové ceny.

Jaká jsou s používáním systému spojena rizika?

I když se TeamIn snaží být uživatelsky přívětivý, přeci jen předpokládá určitý styl organizace práce. Je možné, že tento styl nemusí vyhovovat stylu práce ve vaší firmě. Pokud nejsou odlišnosti velké, lze systém v některých detailech upravit na míru vašim potřebám. Je možné také doplnit některé funkce, které jsou pro vaši firmu specifické a usnadnit tak v maximální možné míře váš přechod na nový systém.

Jak musí být uživatelé počítačově zdatní?

Předpokládá se, že uživatelé systému jsou s počítačem kamarádi a nemají s jeho obsluhou žádné problémy. Jinak řečeno, uživatel není na rozpacích, má-li napsat text v textovém editoru, či poslat e-mail a umí se orientovat v prostředí internetu.

Speciální znalosti např. z oblasti správy počítačových systémů nebo programování nejsou potřeba.

Lze některá citlivá data v systému před pracovníky skrýt?

Ano, TeamIn umožňuje nastavit oprávnění pro každého pracovníka. Oprávnění určuje, co smí daný pracovník s daty v systému dělat. Tímto způsobem lze i zakázat přístup k určitému typu informací.

Co dělat, pokud jsme větší firma a chceme vaši aplikaci používat?

Výkonnost a robustnost aplikace je dostatečná i pro použití ve velkých firmách. Co se však mění, je přizpůsobení uživatelského rozhraní. Ve velkých firmách je také odlišná kultura práce, která zpravidla klade větší nároky na formálnost jednotlivých postupů.

Pokud se domníváte, že i přes výše uvedené rozdíly chcete aplikaci používat ve větší firmě, nic vám nebrání. Další možností je přizpůsobení aplikace vašim potřebám, či využití jádra aplikace a vývoj vlastní nadstavby systému.

Každopádně nás prosím kontaktujte.

Mohou systém používat i pracovníci, kteří trvale nesedí u počítače?

Ano. I když systém spíše předpokládá pracovníka on-line, je možné data do něj zadávat jednorázově (např. na konci pracovní doby).

(c) 2005-2013 - TeamIn, info@teamin.cz, podrobnější kontakty ..:: design: [AnFas]